Przedwstępna umowa kupna mieszkania – o czym warto pamiętać?

Przy kupnie mieszkania, ważnym etapem jest podpisanie umowy przedwstępnej. Umowa ta zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Warto jednak pamiętać, że zawarcie takiej umowy wiąże się z pewnymi obowiązkami i kosztami dla obu stron. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych kwestii, o których warto wiedzieć, zanim podpiszesz przedwstępną umowę kupna mieszkania.

Co to jest umowa przedwstępna kupna mieszkania?

Przedwstępna umowa kupna mieszkania to dokument, który zawiera zobowiązania kupującego i sprzedającego. Umowa ta zawiera między innymi opis nieruchomości, jej lokalizację, cenę oraz termin przekazania mieszkania. W momencie podpisania przedwstępnej umowy, kupujący zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży, która wynosi zwykle około 10% ceny mieszkania. Z kolei sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia mieszkania przed ewentualnymi wadami prawnymi oraz do przekazania nieruchomości w stanie zgodnym z opisem zawartym w umowie.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy przedwstępnej kupna mieszkania?

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej warto dokładnie przeanalizować jej treść i zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą mieć istotny wpływ na późniejszy przebieg transakcji.

  • Opis mieszkania – warto dokładnie przejrzeć opis nieruchomości, aby upewnić się, że odpowiada on stanowi faktycznemu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy specjalisty, czyli rzeczoznawcy majątkowego lub notariusza.
  • Cena mieszkania – warto dokładnie przeanalizować wysokość ceny mieszkania oraz zastanowić się, czy jest ona adekwatna do wartości nieruchomości. Warto też upewnić się, czy cena zawiera wszystkie koszty związane z transakcją, np. prowizję agencji nieruchomościowej czy opłaty notarialne.
  • Termin przekazania mieszkania – warto dokładnie określić termin przekazania mieszkania oraz upewnić się, że jest on dla obu stron satysfakcjonujący.
  • Zaliczka – przed podpisaniem umowy przedwstępnej kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Warto dokładnie przeanalizować kwotę zaliczki.

Przepisy związane z umową przedwstępną kupna mieszkania

Umowa przedwstępna kupna mieszkania podlega uregulowaniom Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warto zwrócić uwagę na kilka przepisów, które regulują kwestie związane z tą umową.

  • Ochrona nabywcy – przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego gwarantują kupującemu ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony sprzedającego. 
  • Koszty transakcji – zgodnie z przepisami prawa, koszty związane z transakcją kupna mieszkania ponosi kupujący. Obejmują one m.in. koszty notarialne, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty za wpis do księgi wieczystej.
  • Odpowiedzialność za wady – sprzedający odpowiada za wady mieszkania, które zostaną stwierdzone po podpisaniu umowy przedwstępnej. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji oraz żądania naprawy wad lub obniżenia ceny mieszkania.

Umowa przedwstępna a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny wymaga złożenia określonej listy dokumentów. Jednym z nich jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Umowa przedwstępna nie jest jeszcze umową kupna sprzedaży, ale jest deklaracją, że do tej transakcji dojdzie. Otóż traktowana jest ona jako rezerwacja nieruchomości, czyli klient ma wszelkie szanse na to, kupić daną nieruchomość po uzyskaniu finansowania. 

Podsumowanie

Umowa przedwstępna kupna mieszkania to ważny dokument, który zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować jej treść i zwrócić uwagę na kluczowe kwestie, takie jak opis mieszkania, cena, termin przekazania mieszkania czy wysokość zaliczki. Przepisy prawa chronią nabywców przed nieuczciwymi praktykami ze strony sprzedającego oraz regulują kwestie związane z kosztami transakcji oraz odpowiedzialnością za wady mieszkania. Warto podkreślić, że podpisanie umowy przedwstępnej wiąże się z pewnymi obowiązkami i kosztami dla obu stron, dlatego przed podejściem do tej kwestii warto dokładnie się zastanowić i skonsultować się z specjalistą.