Marzenie o „małym białym domku”, najlepiej z ogródkiem towarzyszy wielu ludziom od dzieciństwa. To marzenie przypomina się intensywnie, gdy nadchodzi czas na podjęcie ważnej życiowej decyzji, gdzie i jak zamieszkać. Szczęśliwców, którzy dysponują odpowiednimi środkami na zakup domu lub mieszkania, jest bardzo niewielu. Większość chcących zrealizować marzenie musi wybrać najlepszą dla siebie ofertę kredytową.

Już na wstępnym etapie poszukiwania najwłaściwszej oferty kredytowej może nasunąć się pytanie, na jaki rodzaj kredytu na budowę domu się zdecydować, czyli czy lepszy będzie kredyt na budowę domu, czy też kredyt hipoteczny na budowę domu, gdyż między obiema formami kredytowania Kredyt na zakup mieszkania istnieją dość zasadnicze różnice. Oto one:

Kredyt na zakup mieszkania. Jakie są wymogi?

Niewątpliwą zaletą tej formy kredytowania budowy własnego domu, jest zapewnienie sobie większego wpływu na kształt i koszty budowanej nieruchomości. Przyszły użytkownik powstającego domu może wybierać materiały budowlane i wyposażenie według własnego gustu i preferencji, a przez kupowanie np. okien lub armatury bezpośrednio u producentów znacznie obniżyć ich cenę. Inną zaletą, ale jednocześnie wadą kredytu na budowę domu, jest wynikająca z umowy kredytowej forma wypłaty kredytu w transzach, w miarę postępowania budowy.  Z jednej strony daje to możliwość zaoszczędzenia na kosztach związanych z oprocentowaniem kredytu, gdyż bank nalicza oprocentowanie od sumy sukcesywnie wypłacanego kredytu, a nie od docelowej jego kwoty. Łączy się to jednak z dodatkowymi czynnościami i kosztami związanymi z koniecznością oszacowania kolejnego etapu budowy domu przez ekspertów działających na zlecenie banku – kredytodawcy. Zła ocena inspektorów budowlanych może przynieść fatalny skutek wstrzymania przez bank wypłaty kolejnej transzy kredytu, co praktycznie oznacza wstrzymanie budowy na trudny do określenia czas i często zmusza właściciela domu w budowie do podejmowania nagłych, a tym samym nie zawsze korzystnych decyzji. Innym mankamentem kredytu na budowę domu, może być konieczność posiadania przez ubiegającego się o kredyt na budowę domu działki budowlanej. Trzeba wiedzieć, że żadnego banku nie zaspokoi sam fakt posiadania działki przez kredytobiorcę. Bank zażąda dokumentów potwierdzających, że działka spełnia wszystkie wymogi działki budowlanej, a więc, czy ma odpowiednie zezwolenia na budowę, wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy, w której budowa domu ma być zrealizowana oraz czy będzie spełniała wszystkie warunki budowy. Nie od rzeczy będzie wspomnieć w tym miejscu, że właściciel działki budowlanej, ubiegający się o kredyt może, zamiast podjęcia próby, czasem tylko pozornie korzystniejszej samodzielnej budowy domu systemem gospodarczym, zlecić tę budowę i przeprowadzenie wszystkich związanych z nią formalności deweloperowi. Drugą radą może być skorzystanie z usługi eksperta kredytowego, który pomoże w wyborze odpowiedniego banku, ale i formy kredytowania. 

Może się, bowiem okazać, że lepszą formą kredytowania budowy domu, będzie kredyt hipoteczny na budowę domu. Może z niego skorzystać potencjalny kredytobiorca, posiadający wysoką zdolność kredytową i dobrą historię kredytową, a fakt posiadania działki budowlanej daje mu możliwość wniesienia jej, jako obligatoryjny wkład własny, który musi wynosić do 20% wartości kredytu hipotecznego na budowę domu.