Sytuacja, gdy zachwieje się budżet domowy, w następstwie, czego powstają nieprzewidziane i niechciane kłopoty z wypełnianiem obowiązków płatniczych, nie są czymś nadzwyczajnym i mogą się przytrafić każdemu obywatelowi, zwłaszcza, gdy musi spłacać kredyty. Statystyki mówią, że wraz z rozbudowywaniem rynku usług finansowych, a w tym oferty kredytowej banków, rośnie liczba kredytobiorców, sygnalizujących mniejsze lub większe trudności z regularnym wywiązywaniem się z obowiązku spłacania zaciągniętych kredytów. Szczególnie dotyczy to spłacających długookresowe i wysokie kredyty hipoteczne na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Fakt ten wynika z podstawowej cechy kredytu hipotecznego, jaką jest wspomniana długookresowość i wysoka wartość obciążenia kredytowego.

Nie ma takiego specjalisty, który potrafiłby precyzyjnie wypunktować wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogą zajść w życiu każdego człowieka. Nikt nie potrafi przewidzieć, czy zobowiązującego się umową kredytową kredytobiorcy kredytu hipotecznego zaciąganego nawet na okres trzydziestu lat, nie spotka nieszczęście np. związane z chorobą własną lub kogoś biskiego, utratą pracy, czy coraz bardziej zagrażającym kataklizmom klimatycznym.

Jakie są sposoby złagodzenia skutków niechcianych trudności w spłacaniu kredytów?

Naczelną zasadą, jaką powinni się kierować wszyscy, a nie tylko kredytobiorcy, powinna być uczciwość w przedstawianiu swojej sytuacji finansowej. Wszelkie próby zaciemniania i mijania się z prawdą, a zwłaszcza ucieczka od rzetelnego podejścia do próby rozwiązania problemów, nie tylko nie ułatwiają sprawy, ale jeszcze pogłębiają te problemy. Nieodpowiedzialne podejście do kłopotów ze spłatą rat kredytowych, na pewno w końcu doprowadzi nie tylko do zniszczenia dobrej historii kredytowej, zerwania umowy kredytowej, windykowanie należności przez komornika, a w końcu utratę mieszkania obciążonego hipoteką.

Dlatego znający wiele przypadków popadania w kłopoty przez kredytobiorców znawcy i eksperci kredytowi, w pierwszej kolejności operacji wychodzenia z problemów, gdy kredytobiorca nie zdołał przez oszczędności zapewnić sobie tzw. poduszki finansowej, zalecają szczerą rozmowę z przedstawicielem banku – kredytodawcy. Okaże się wtedy szybko, że bankowi wcale nie zależy na ostatecznym utopieniu swojego kredytobiorcy, przede wszystkim, dlatego, że nie chce ryzykować utraty swojej wierzytelności. Bank ma do zaproponowania zdesperowanemu kredytobiorcy kilka sposobów przywrócenia mu zdolności kredytowej.

Z jakich możliwości może skorzystać kredytobiorca, żeby wyjść z opresji?

Bank może kredytobiorcy przeżywającemu turbulencje finansowe zaoferować w pierwszej kolejności wakacje kredytowe, czyli zawieszenie na jakiś czas obowiązku płacenia comiesięcznych rat kredytowych. Kredytobiorca może w czasie korzystania z wakacji kredytowych odzyskać zdolność kredytową i wrócić do regularnego spłacania kredytu. Bank może też zaakceptować karencję spłaty kredytu, polegająca na czasowym zawieszeniu spłacania części kapitałowej raty kredytowej. Może też zaproponować zwłaszcza kredytobiorcy wielokrotnie zadłużonemu konsolidację kredytów, co może mu ułatwić regularne spłaty, ale i obniżyć koszty kredytu. 

Wszystkie te możliwości poprawienia złej sytuacji kredytobiorcy, powinny być zawarte w umowie kredytowej, co powinno skłaniać każdego potencjalnego kredytobiorcę, do dokładnego zapoznania się z tą umową przed jej podpisaniem, w czym bardzo pomocny może być ekspert kredytowy. który ze swojej strony może podpowiedzieć jeszcze kilka innych sposobów wyjścia z kryzysu.