Niektórzy żartują, że z kredytem hipotecznym jest, jak z małżeństwem – czasami bierze się go na całe życie.

Dlatego niezwykle ważne jest, żeby przed podjęciem ostatecznej decyzji, czy wziąć kredyt hipoteczny i gdzie się o ten kredyt ubiegać, dobrze się zastanowić. Istnieje wiele instrumentów ułatwiających podjęcie właściwej decyzji, gdzie najlepiej się udać, żeby optymalnie wybrać kredyt hipoteczny dostosowany do potrzeb i możliwości kredytobiorcy.

Rzecz jasna, jak już prawie w każdej dziedzinie życia, żeby uzyskać maksimum dobrych informacji, najlepiej zacząć ich szukać w Internecie. Wrzucając odpowiednie hasła do wyszukiwarki, natychmiast otwiera się bogactwo bankowych ofert kredytowych. Z dostępnych również w Internecie rankingów banków można wybrać wstępnie także te, które oferują najwięcej spełniających oczekiwania kredytobiorcy kryteriów udzielania kredytu hipotecznego. Następnie, posługując się również dostępnym w Internecie kalkulatorem zdolności kredytowej, można przeprowadzić wstępną kalkulację własnej zdolności kredytowej. A w końcu, przy użyciu Internetu można nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym bankiem i z delegatem tego banku rozpocząć procedurę zmierzającą do zwieńczonego przyznaniem kredytu hipotecznego końca. Dodatkowym plusem załatwiania kredytu hipotecznego via Internet, jest to, że aż do momentu podpisanie umowy kredytowej można przerwać procedurę, nie ponosząc żadnych kosztów. Właściwie jedynym, ale za to dość istotnym mankamentem samodzielnego prowadzenia poszukiwań najlepszych dla siebie warunków uzyskania kredytu hipotecznego, jest sam żmudny i jednak długotrwały proces poszukiwań i wybierania wśród rozbudowanych rankingów i bankowych ofert kredytowych. 

W tej sytuacji, dobrym posunięciem wydaje się być zwrócenie się o pomoc do wyspecjalizowanych doradców i ekspertów kredytowych, którzy dysponują doświadczeniem i odpowiednim instrumentarium, które na pewno przyśpieszy procedury. Niebagatelne znaczenie może mieć fakt, że wyspecjalizowane biura, zatrudniające ekspertów finansowych, bezpośrednio współpracują z ekspertami innych branż działających na rynku nieruchomości. Trzeba pamiętać, że bank zanim udzieli kredytu hipotecznego będzie chciał mieć wycenę nieruchomości przeprowadzoną przez odpowiednio uprawnionego rzeczoznawcę. Ponieważ dokonujący wyceny nieruchomości rzeczoznawca, bierze do obliczeń zazwyczaj średnie ceny lokali w określonym miejscu i czasie, ekspert współpracujący z doradcami kredytowymi, może dokonać oceny obiektywnej, co czasami prowadzi do wynegocjowania jeszcze korzystniejszych warunków przyznania kredytu hipotecznego przez bank – kredytodawcę.

Wszystkie przymiarki do wynegocjowania z bankiem jak najlepszych dla kredytobiorcy warunków udzielenia kredytu hipotecznego i tak będą jednak sprowadzone do spełnienia przez kredytobiorcę podstawowych kryteriów, których spełnienie uzależnia sposób rozpatrzenia wniosku kredytowego przez bank.

Te podstawowe kryteria, choć są regulowane wewnętrznymi unormowaniami każdego banku, w swej zasadniczej części nie różnią się znacznie. Każdy bank będzie zaczynał od ustalenia faktycznej zdolności kredytowej klienta, sprawdzenia jego dobrej historii kredytowej oraz z całą pewnością zapyta o posiadanie pokrycia obligatoryjnego 20%-wego badź 10% wkładu własnego.