Zawarty w tytule dylemat wcale nie musi być oczywisty nawet wtedy, gdy potencjalny kredytodawca chce uzyskać kredytowanie kosztownego zakupu, na przykład mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Wydawać by się mogło, że przy transakcjach wymagających dużego nakładu środków, jaką jest zakup mieszkania na kredyt, wybór kredytu hipotecznego jest oczywisty. Tak też zapewne myśli już ponad 4 mln Polek i Polaków, którzy wg statystyk są kredytobiorcami spłacającymi kredyt hipoteczny na zakup mieszkania.

Kredyt hipoteczny ma swoje oczywiste plusy, jakimi są przede wszystkim niższa od innych rodzajów kredytów cena uzyskania kredytu, co się wiąże m.in. z wymuszanymi przez konkurowanie o klientów obniżkami, a nawet rezygnacją z oprocentowania i marż bankowych; oraz możliwość ustalenia miesięcznej raty kredytowej na niskim poziomie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej, a w rezultacie samego kredytu. Na wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego może mieć też wpływ zmienna wysokość wskaźników WIBOR I RRSO, jakimi kierują się banki przy ustalaniu kosztów udzielenia kredytu. 

Natomiast kredyt gotówkowy na ogół kojarzy się z krótszym okresem spłat, co zasadniczo wpływa na wysokość miesięcznej raty kredytowej, oraz z niższymi kwotami możliwych do uzyskania kredytów.

Wady i zalety obu rodzajów kredytu w oczach potencjalnego kredytobiorcy.

Najczęściej wybierany przez klientów poszukujących sfinansowania zakupu mieszkania, jest oczywiście kredyt hipoteczny. Ma on jednak, zwłaszcza w zestawieniu z kredytem gotówkowym, także wady. Procedura uzyskania kredytu hipotecznego wymaga dłuższego i bardziej skomplikowanego procesu przygotowywania dokumentacji, który prowadzi do ustanowienia niezbędnego zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy na hipotece nabywanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Kolejnym utrudnieniem, jeśli nie wadą związaną z kredytem hipotecznym, jest konieczność posiadania przez kredytobiorcę wkładu własnego, którego wartość może być równa 20% wartości nabywanej nieruchomości, co w praktyce stanowi trudną do przebycia barierę.  Jednym ze sposobów umożliwienia przekroczenia bariery wysokiego wkładu własnego, jest ubezpieczenie kwoty wynikającej z obniżenia wymaganego wkładu własnego, a także wymóg zawarcia polisy ubezpieczeniowej na życie kredytobiorcy.

Kredyt gotówkowy zaś ma zdecydowanie krótszy i łatwiejszy do przebycia proces załatwiania formalności wstępnych, co jest pożądane przez kredytobiorcę, gdy musi on szybko pozyskać środki na przeprowadzenie korzystniej dla siebie transakcji. Może to mieć miejsce na przykład, gdy w grę wchodzi okazyjne nabycie mieszkania lub innej nieruchomości. Kredyt gotówkowy jest łatwiejszy do uzyskania w banku, do którego wpływają dochody kredytobiorcy, co sprawia, że bank ten może szybciej i łatwiej ustalić zdolność kredytową kredytobiorcy. Podstawową wadą kredytu gotówkowego o dużej wartości, są wyższe koszty, związane z wyższym oprocentowaniem i marżą, z których żaden bank nie zrezygnuje oraz zdecydowanie krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego, wynoszącego nieraz 25 – 30 lat okres spłaty kredytu gotówkowego.

Bez względu na rodzaj kredytu, o który ubiega się potencjalny kredytobiorca, musi on mieć wystarczającą zdolność kredytową i dobrą historię kredytową.