Mieszkanie należy do najważniejszych dóbr, których posiadanie jest warunkiem dobrego życia. Większość ludzi marzy o posiadaniu własnego kąta. Mało kto jednak może sobie pozwolić na zakup tego wymarzonego dobra za własne środki. Dlatego istnieje i coraz bardziej się rozwija system kredytów hipotecznych na zakup mieszkania, domu lub innych nieruchomości. Jeśli jest popyt, to zwiększa się podaż. Wraz z rosnącym rynkiem nieruchomości, rośnie bankowa oferta kredytów hipotecznych. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się tym, że kredytodawca, czyli bank, zabezpiecza swoją wierzytelność odpowiednim zapisem w księdze wieczystej nieruchomości, na którą udzielił kredytu hipotecznego. To zabezpieczenie jest związane z nieruchomością aż do spłacenia ciążącego na niej kredytu hipotecznego. Oznacza to, że nawet, gdy nastąpi zmiana użytkownika nieruchomości zabezpieczonej hipoteką, jej prawnym właścicielem będzie bank kredytodawca.

Kredyt hipoteczny jest kredytem długookresowym, którego spłata może być rozłożona na 25, 30 lat, dlatego procedura prowadząca do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego, jest przeważnie długotrwała i żmudna.

Pierwszym krokiem, jaki powinien zrobić potencjalny kredytobiorca, jest wnikliwe rozpatrzenie ofert kredytowych banków. Każdy bank kieruje się własnymi uregulowaniami procesu udzielania kredytu hipotecznego, a ponieważ banki muszą konkurować z sobą o kredytobiorców, ich oferty są zróżnicowane. Wnikliwy przegląd ofert kredytowych, który poszukujący kredytu może przeprowadzić samodzielnie za pośrednictwem Internetu, lub przy pomocy eksperta kredytowego, może dać efekt w postaci niższych kosztów kredytu hipotecznego wynikających z zastosowania zróżnicowanych opłat i marż bankowych, lepszych warunków ubezpieczenia kredytu i niższego wkładu własnego, opłacanego ze środków własnych kredytobiorcy.

Następnie potencjalny kredytobiorca musi przeprowadzić wstępną analizę swojej zdolności kredytowej. Banki przeważnie potencjalnego kredytobiorcy zadowala zdolność kredytowa, gdy jego udokumentowane dochody po odjęciu kosztów stałych, zapewnią regularne spłacanie rat kredytowych. W skład kosztów stałych wchodzą czynsze, opłaty stałe oraz koszt utrzymania każdego członka rodziny. Zdolność kredytowa jest lepsza, gdy o kredyt hipoteczny występują małżonkowie, ale zostanie pomniejszona w zależności od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy. Samodzielne ustalenie zdolności kredytowej może ułatwić internetowy kalkulator zdolności kredytowej lub ekspert kredytowy. Na tym etapie procedury ubiegania się o kredyt hipoteczny warto też sprawdzić swoją historię kredytową, gdyż figurowanie w rejestrach dłużników może spowodować decyzję odmowną.

Kolejnym krokiem powinno być zgromadzenia wszelkiej dokumentacji, jakiej będzie żądał bank zanim przystąpi do rozpatrzenia wniosku kredytowego. Oprócz dokumentów potwierdzających zdolność kredytową i historię kredytową, będzie potrzebna umowa wstępna z deweloperem lub innym sprzedawcą nieruchomości będącej przedmiotem zaciąganego kredytu, a także dokumentacja pomiarów i wyceny tej nieruchomości.

Następne kroki w procedurze udzielenia kredytu hipotecznego należą do banku, który zanim podejmie decyzję przyznającą kredyt, przeprowadzi analizy przedstawionej dokumentacji.