Będący wciąż na wysokiej fali rynek nieruchomości daje poszukującym dla siebie nowego mieszkania coraz większe możliwości wyboru. Pierwszą decyzją, jaką musi podjąć nabywca mieszkania jest, czy ma to być mieszkanie używane – z rynku wtórnego; czy nowe, deweloperskie – z rynku pierwotnego. Jest wiele czynników, które mają wpływ na wybór mieszkania. Cena jest tylko jednym z tych czynników, nie zawsze najważniejszym. Często może się okazać, że zakup mieszkania używanego za cenę porównywalnie niższą od ceny mieszkań na rynku pierwotnym jest mniej korzystny ze względu na konieczność poniesienia dużych kasztów remontu lub adaptacji lokalu do potrzeb nabywcy. Zaś decydując się na zakup mieszkania od dewelopera, klient nie dość, że może mieć wpływ na ostateczne wykończenie mieszkania, bo deweloper chętnie uwzględni jego życzenia np., co do ścianek działowych, oświetlenia, czy kolorów ścian itp., ale i ułatwi mu sfinansowanie transakcji.

Klient dewelopera może liczyć na jego pomoc uzyskania w banku kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, a nawet na uzyskanie tzw. kredytu deweloperskiego, kiedy to deweloper występuje, jako pośrednik między nabywcą mieszkania, a bankiem, co oszczędza temu pierwszemu wielu trudnych do załatwienia formalności, a także dać mu korzyść w postaci niższej miesięcznej raty spłaty kredytu. Może się tak stać, dlatego, że deweloper korzystający z szerszej oferty kredytowej banków, może łatwiej wynegocjować obniżenie marż i opłat bankowych.

Jakie ryzyko ponosi klient, decydując się na zakup mieszkania u dewelopera?

Od czasu, gdy zaczęła obowiązywać ustawa deweloperska, czyli od 2012 r., ryzyko utraty pieniędzy jest zmniejszone do absolutnego minimum. Ustawa ta wymaga od dewelopera utworzenia funduszu powierniczego, na który przekazywane są środki nabywcy, w tym pochodzące z zaciągniętego kredytu hipotecznego, sukcesywnie, w transzach, w miarę przechodzenia do kolejnych etapów budowy nieruchomości. Jest też możliwe przelanie całej należnej kwoty za zakupione mieszkanie dopiero po zakończeniu budowy. Ten system daje pewność, że kupujący mieszkanie nie straci swoich pieniędzy w razie wycofania się dewelopera przed zakończeniem inwestycji.

Ustawa deweloperska daje też nabywcy nieruchomości gwarancje, że nabywana nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani błędami prawnymi oraz, że nie zamieszkuje jej niechciany lokator, czego nie zapewnia zakup mieszkania na rynku wtórnym. 

Przytoczona ustawa zmniejsza też ryzyko nabywcy, że jego mieszkanie będzie mu oddane w stanie nie gorszym od przewidzianego w umowie deweloperskiej, nakazuje ona, bowiem deweloperowi przedstawienie prospektu informacyjnego, ściśle określającego lokalizację i położenie nieruchomości, jego wymiary, oraz standard wykończenia. Prospekt informacyjny musi zawierać wyszczególnienie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń. Deweloper musi udzielić nabywcy mieszkania pięcioletniej rękojmi, zobowiązującej go do usunięcia ujawnianych w czasie eksploatowania lokalu usterek. Ponadto, dla maksymalnego zmniejszenia ryzyka, deweloper, na żądanie klienta musi przedstawić sposób finansowania inwestycji oraz swój standing finansowy.

Zdecydowana większość transakcji związanych z zakupem nieruchomości, łączy się z koniecznością wzięcia kredytu hipotecznego. Bez względu na to, czy nabywca mieszkania chce zaciągnąć kredyt w banku czy u dewelopera będzie on musiał mieć odpowiednią zdolność kredytową, dobrą historię kredytową oraz wkład własny w wysokości do 20% wartości nabytej nieruchomości.