Ustawodawca, kierując się chęcią stymulowania nawyku oszczędzania wśród obywateli, podwyższył ustawą z lipca 2017roku, limit wkładu własnego do wysokości 20% wartości nabywanej na kredyt hipoteczny nieruchomości.

Jest oczywiste, że daleko nie wszyscy potencjalni kredytobiorcy kredytu hipotecznego, posiadają odpowiedniej wysokości oszczędności, które dawałyby możliwość spełnienia wymogu obligatoryjnego wkładu własnego do kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Tymczasem wkład własny jest trzecim najważniejszym, po zdolności kredytowej i dobrej historii kredytowej kryterium, jakie analizuje bank rozpatrujący wniosek kredytowy. Że może on stanowić nie lada problem pokazuje bardzo prosty przykład: 

Gdyby klient ubiegał się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania o wartości 300.000,–, a bank przyznałby mu kredyt maksymalnie do ceny ustalonej przez swojego rzeczoznawcę na kwotę zł. 280.000,-  – 20% wkładu własnego, czyli 280.000,- – 56.000,- = 224.000,- . Stąd wniosek, że klient chcący zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu musiałby dysponować najczęściej nieosiągalną kwotą zł 76.000,-

Fakt, że mało który potencjalny kredytobiorca posiada własne środki finansowe, umożliwiające wpłacenie wkładu własnego, lecz mimo to ilość przyznawanych kredytów hipotecznych na zakup własnego mieszkania ciągle rośnie, mówi tylko o jednym: – że istnieją sposoby na złagodzenie wymogu obligatoryjnego posiadania 20%-towego wkładu własnego.

Jakie są sposoby złagodzenia wymogu posiadania wkładu własnego?

Mimo, że kredytobiorca nie ma możliwości spełnienia kryterium posiadania wysokiego wkładu własnego, bo jest wykluczone wzięcie pożyczki z przeznaczeniem na wkład własny, bank zgodzi się na kilka sposobów obniżenia kwoty wkładu własnego. Pierwszym z nich jest możliwość przyjęcia darowizny od rodziny. Warunkiem uznania przez bank takiej formy uzupełnienia wkładu własnego jest zarejestrowanie takiej bezpodatkowej darowizny w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Innym często stosowanym sposobem obniżenia wkładu własnego do 10%, jest ubezpieczenie kredytobiorcy na brakującą kwotę. Wtedy polisa ubezpieczeniowa stanowi część wkładu własnego brakującego do obligatoryjnych 20% wartości kupowanej nieruchomości.

Jeszcze innym uzupełnieniem środków brakujących do pełnego wkładu własnego, jest wskazanie innej nieruchomości, na której bank będzie mógł ustanowić hipoteką zabezpieczającą jego wierzytelność. Warunkiem uwzględnienia tego sposobu jest, że nieruchomość przedstawiana, jako wkład własny kredytobiorcy, jest jego własnością, bądź współwłasnością, gdy o ten sam kredyt hipoteczny występują dwaj lub więcej współ kredytobiorcy.

Również zgromadzone przez kredytobiorcę oszczędności na zabezpieczenie emerytalne, jak IKE – Indywidualnym Koncie Emerytalnym, lub IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, mogą być uznane za wkład własny kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Przy tym zabezpieczeniu wkładu własnego ważne jest, żaby IKE i IKZE były indywidualną własnością ich posiadacza.