Aby uzyskać kredyt hipoteczny musimy dysponować wkładem własnym. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego wkład własny powinien być wniesiony w gotówce i powinien wynosić minimum 20% kwoty transakcji. Czy oznacza to że chcąc kupić mieszkanie musimy posiadać 20% swoich środków? Niekoniecznie. Obecnie mamy na rynku banki które wymagają 10% wkładu własnego, a od jesieni 2022 dostępny jest kredyt bez wkładu własnego, gdzie wkład własny gwarantowany jest przez Państwo. Niższy wkład własny niestety przekłada się na koszt kredytu, gdyż banki są skłonne udzielić kredytu z 10% wkładem własnym ale z wyższą marża. Innymi słowy poziom wkładu własnego będzie miał swe odzwierciedlenie w oprocentowaniu kredytu i im wkład własny będzie wyższy tym oprocentowanie kredytu będzie niższe. Z wkładem własnym związany jest wskaźnik LTV (loan to value) czyli stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. 

Wkład własny musimy wnieść zanim bank uruchomi kredyt. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób że podczas umowy przedwstępnej wpłacamy zaliczkę lub zadatek i ta wartość zaliczana jest jako wniesiony wkład własny. Brakująca część wnosimy podczas aktu notarialnego czy to gotówką czy na nr konta sprzedającego wskazany w akcie notarialnym. Nieco inna sytuacja jest przy budowie domu. W tej sytuacji naszym wkładem własnym może być działka na której realizowana będzie budowa. Jeśli wartość działki będzie zbyt niska, wkładem własnym będą prace które wykonamy ze środków własnych.