Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złagodził kryteria jakie muszą stosować Banki przy ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców. Jak poinformował rzecznik UKNF Banki jeśli klient wybierze oprocentowanie okresowo stałe będzie mógł stosować bufor na poziomie 2,5% a nie jak dotychczas na poziomie 5%. Oznacza to ze klient będzie miał wyższą zdolność kredytową przy wyborze oprocentowania okresowo stałego niż przy oprocentowaniu zmiennym. Różnica w dostępnej kwocie kredytu może wynieść nawet 20%. Czym jest wspomniany bufor. Banki zgodnie z rekomendacją KNF muszą szacować zdolność kredytową przyjmując że oprocentowanie kredytu może wzrosnąć. Od kwietnia 2022 wspomniany bufor został podwyższony z poziomu 2,5% do poziomu 5% czyli banki musiały liczyć zdolność kredytową w ten sposób że do oprocentowania, które było na dzień złożenia wniosku musiały doliczać owe 5%. Spowodowało to znaczące obniżenie się dostępnej dla klientów kwoty kredytu. Obecnie wprowadzone wiosną ubiegłego roku zmiany zostały odwrócone. Zobaczymy kiedy banki zaczną stosować nowe kryteria i jak wpłyną one na dostępne dla klienta kwoty kredytu.