Pomimo faktu, że często słyszymy używanie terminów doradca finansowy i ekspert finansowy zamiennie, to wcale nie oznaczają one tego samego rodzaju usług. Sposób w jaki nazywamy osoby zajmujące się pośrednictwem na rynku finansowym jest bowiem regulowane przez ustawę o kredycie hipotecznym z 2017 r. 

Najważniejszą różnicą między doradcą finansowym a ekspertem finansowym jest sposób wynagrodzenia obu profesji. Doradca finansowy swoją prowizję za udzielony kredyt pobiera bezpośrednio od klienta (kredytobiorcy), wcześniej negocjując jej wysokość. Potocznie określamy takie wynagrodzenie jako prowizją brokerską. Tymczasem wynagrodzenie eksperta finansowego jest wypłacane przez bank, który częściowo dzieli się z ekspertem finansowym własną prowizją otrzymaną od Klienta za udzielenie kredytu hipotecznego. W tej sytuacji ekspert finansowy nie pobiera i nie powinien pobierać żadnego wynagrodzenia od swojego klienta, stąd mówimy o usługach, które są bezpłatne dla kredytobiorcy.

Dlatego też moja własna działalność jest prowadzona w oparciu o wytyczne dla eksperta finansowego, stąd jest ona całkowicie bezpłatna dla moich Klientów. Moje wynagrodzenie jest wypłacane przez bank. Z uwagi na fakt, iż prowizje wypłacane przez banki mogą się różnić, co mogłoby prowadzić do nadużyć w kwestii wręcz namawiania klientów na kredyt w banku o najwyższej prowizji dla eksperta, jest on zobowiązany do przedstawiania Klientowi minimum trzech ofert banków wraz z wyjaśnieniem kompleksowo ich warunków oraz ryzyk z nimi związanych. Najważniejsze natomiast, że to Klient samodzielnie dokonuje wyboru danej oferty najbardziej optymalnej dla wyłącznie jego sytuacji finansowej. 

Moją rolą jako eksperta finansowego a nie doradcy finansowego na etapie wyboru oferty pozostaje tylko wyjaśnienie wszelkich różnic w ofertach kredytowych, porównanie kalkulacji całkowitych kosztów, informacje o  dodatkowych produktach (typu ubezpieczenia, karty itp) oraz możliwości rezygnacji z nich i ich wpływie na koszty kredytu. Dopiero kiedy Klient samodzielnie dokona wyboru, moją rolą jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów do danego banku, negocjowanie warunków z bankiem jeśli to możliwe, oraz monitorowanie wniosku w procesie bankowym aż do uruchomienia środków na konto Klienta.