Programem, na który aktualnie warto zwrócić uwagę jest rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który jest założeniem Polskiego Ładu. Oficjalnie ruszył 27 maja 2022 roku, jednak nie od razu było możliwe wnioskowanie o kredyt hipoteczny w ramach tej koncepcji. Dopiero w lipcu niektóre Banki umożliwiły Klientom składanie wniosków.  Poniżej wyjaśnimy najważniejsze kwestie związane z rządową strategią, która w założeniu ma być wsparciem dla osób, które nie posiadają własnego mieszkania.

Do kogo skierowany jest program?

Z programu mogą skorzystać pary, małżeństwa, rodziny wielodzietne oraz single. 

Osoby te mogą ubiegać się o kredyt na poniższe cele:

 • zakup mieszkania z rynku pierwotnego,
 • zakup mieszkania z rynku wtórnego,
 • budowa domu.

O kredyt w tym programie może również starać się kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe za granicą. Warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez osobę ubiegającą się o kredyt z gwarancją albo prowadzenie gospodarstwa domowego z osobą, która posiada obywatelstwo polskie – wtedy o finansowanie musi wnioskować wspólnie z tą osobą. 

Na czym polega program „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Jest to program rządowy, który ma na celu umożliwienie zakupu mieszkania osobom, które posiadają zdolność kredytową, ale nie mają środków na wniesienie wkładu własnego. Banki wymagają aktualnie min. 10% wkładu własnego, niektóre min. 20%. Niestety nie wszyscy mają możliwość wniesienia takich środków, dlatego też program ten ma pomóc rozwiązać ten problem.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” zakłada pokrycie wkładu własnego Kredytobiorcy do 20%, nie więcej niż 100 000 zł. Minimalny okres kredytowania przy udzieleniu gwarancji to 15 lat. Co więcej program ten w swoim założeniu ma wesprzeć również w spłacie zaciągniętego zobowiązania kredytowego w momencie pojawienia się dziecka w rodzinie. Pomoc ma polegać na dofinansowaniu w kwocie 20 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka oraz 60 000 po urodzeniu trzeciego i kolejnego. 

Kredy w ramach programu udzielony zostanie na 100% ceny zakupu nieruchomości lub kosztów związanych z budową domu. Jednak należy pamiętać, że osoby ubiegające się o gwarancję muszą posiadać zdolność kredytową na całą kwotę wraz z finansowanym wkładem własnym. 

Jakie Banki przystąpiły do programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Na dzień dzisiejszy umowę z BGK podpisały następujące Banki:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BPS S.A.

Większość Banków, które jeszcze nie przystąpiły do programu zapewniają, że planują podpisanie umowy z BGK. Niestety nie są podane żadne konkretne informacje, kiedy może to nastąpić. 

Drugą kwestią jest też to, że nie wszystkie z powyżej wymienionych Banków, pomimo podpisania umowy z BGK, uruchomiły możliwość składania wniosków w tym programie. Na dzień dzisiejszy Alior Bank i Santander uruchomiły proces wnioskowania. 

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że BGK narzuciło pewne warunki, które należy spełnić w związku z korzystaniem z tego programu:

 • minimalny okres kredytowania: 15 lat,
 • część kredytu objęta gwarancją może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości),
 • kredyt może zostać udzielony wyłącznie w walucie PLN,
 • ustalane są maksymalne ceny za metr mieszkania, na które ubiegać się o kredyt bez wkładu własnego względem danej lokalizacji (aktualizacja będzie następować co pół roku),
 • prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1% kwoty gwarancji – płatna jednorazowo z góry, czyli np. dla gwarancji w wysokości 100 000 zł wynosi 1000 zł,
 • należy zwracać uwagę na wymagania poszczególnych Banków.

 

Klaudia Sałapa

Ekspert Kredytowy ANG