Zdolność kredytowa to zdolność do regulowania swoich zobowiązań, tak brzmi definicja bankowa. Innymi słowy zdolność kredytowa to możliwość aby w terminie płacone były raty kredytów. Na zdolność kredytową wpływa przede wszystkim poziom naszego dochodu. To nasz dochód określa nam na jakim poziomie będzie nasza zdolność kredytowa. Z drugiej strony naszą zdolność kredytową obniża:

  • kwota spłacanych już rat kredytowych,
  • przyznane limity kart kredytowych oraz kredytów odnawialnych (co ważne naszą zdolność kredytową nie obniża limit wykorzystany a przyznany, posługując się przykładem jeśli mamy kartę kredytową z limitem 10 tys. ale jest on niewykorzystany to i tak te 10 tys. limitu przyznanego nas obciąża). W zależności od banku do zdolności kredytowej przyjmowane jest od 2,5% do nawet 7% przyznanego limitu. Posługując się przykładem karty na 10 tys. może ona nas obciążać nawet 700 zł miesięcznie, nawet jeśli jest ona niewykorzystana,
  • zobowiązania pozabankowe takie jak obciążenia w parabankach, alimenty, zajęcia komornicze i egzekucyjne,
  • osoby na utrzymaniu.

Zdolność kredytowa jest określana przez banki indywidualnie. Oznacza to że w każdym banku jej poziom będzie inny. Wynika to przede wszystkim z tego że każdy z banków prowadzi swoją politykę kredytową indywidualnie oraz z tego że każdy z banków przyjmuje inne kryteria akceptacji naszych dochodów. Jeden z banków akceptuje do określenia zdolności kredytowej umowę zlecenie inny nie. W jednym z banków umowa o pracę na czas określony musi być na 12  miesięcy do przodu w innym tylko na 6 miesięcy. W jednym z banków działalność gospodarcza musi być prowadzona od 12 miesięcy ale inny wymaga aby prowadzona była od 24. Innymi słowy w jednym z banków możemy nie mieć zdolności kredytowej ale w innym banku zdolność kredytowa będzie, dzięki czemu uzyskanie kredytu nie będzie stanowiło problemu.