Od lat wielu Polkom i Polakom towarzyszy marzenie, żeby mieszkać w kraju i mieć zagraniczne zarobki. Dopóki będzie tak, jak obecnie, że średnie zarobki w wyżej rozwiniętych państwach zachodnich będą trzy, czterokrotnie wyższe od zarobków uzyskiwanych w Polsce, Polacy pracujący za granicą będą mieli dylemat, czy kupić mieszkanie w Polsce z myślą o przyszłym powrocie do kraju. Dylemat ten pogłębia fakt, że Polska nie weszła, jak dotąd do strefy euro, więc potencjalny kredytobiorca uzyskujący wynagrodzenie w innej niż polska walucie, nie spełnia międzybankowych ustaleń, zawartych w wydawanych bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacjach.  Rekomendacja S, dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami hipotecznymi, zaleca m.in. by banki, w celu ograniczenia nadmiernych ryzyk, nie udzielały kredytów potencjalnym kredytobiorcom, uzyskującym dochody w innych niż złoty polski walutach.

Możliwości uzyskania kredytu na zakup mieszkania, domu, lub innej nieruchomości przez pracujących za granicą.

Można jednak powiedzieć, że mimo obowiązującej i rokrocznie odnawianej Rekomendacji S, udzielenie Polakowi zatrudnionemu za granicą i tam uzyskującemu dochody kredytu na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości jest trudne, ale nie niemożliwe. 

Oczywiste jest, że Polak pracujący za granicą może uzyskać kredyt na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, jako współ kredytobiorca, dokooptowany do wniosku kredytowego osoby zatrudnionej w Polsce i uzyskującej dochody w złotówkach. Jednak bank badający zdolność kredytową weźmie pod uwagę tylko dochody tego z potencjalnych współ kredytobiorców, który jest zatrudniony i uzyskuje dochody w kraju, co niejednokrotnie obniża zdolność kredytową tak drastycznie, że bank może podjąć negatywną decyzję i kredytu na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości nie przyznać.

Ale także dla tych potencjalnych kredytobiorców zatrudnionych za granicą, którzy nie mają wśród swoich bliskich i zaufanych kogoś, z kim mogliby wspólnie wystąpić o kredyt na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, istnieją możliwości znalezienia banku, który będzie skłonny udzielić kredytu hipotecznego lub kredytu mieszkaniowego. Każdy doświadczony ekspert kredytowy, do którego zwróci się klient poszukujący kredytu na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, potrafi wskazać bank, który zechce pozytywnie rozpatrzyć wniosek kredytowy złożony przez Polaka zatrudnionego za granicą i uzyskującego tam dochody. Praktyka pokazuje, że kredytodawcy najchętniej rozpatrują wnioski kredytowe złożone przez potencjalnych kredytobiorców, uzyskujących swoje dochody w euro.

Jeśli, więc ekspert kredytowy, do którego zwróci się klient chcący uzyskać kredyt hipoteczny lub inny kredyt długoterminowy, wskaże bank skłonny takiego kredytu udzielić, bank ten rozpocznie procedurę rozpatrywania wniosku kredytowego od ustalenia, czy kredytobiorca ma odpowiednią zdolność kredytową. W tym celu kredytobiorca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające, że taką zdolność posiada, czyli umowę o pracę lub kontrakt. Z dokumentacji tej musi wynikać wysokość uzyskiwanych dochodów oraz długość stażu pracy, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Ponadto ubiegający się o kredyt na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości musi mieć dobrą historię kredytową poświadczoną przez zagraniczny odpowiednik Biura Informacji Kredytowej, jakimi są m.in.:  Niemcy — Boniversum Consumer Information, Schufa lub Infoscore, Holandia — Experian lub Bureau Krediet Registratie, Belgia — raport dostępny na stronie internetowej Banku Narodowego, Francja — Experian France..