Kredyt hipoteczny jest jak małżeństwo – niektórym kredytobiorcom towarzyszy przez większą część, a niektórym nawet przez całe życie. Znakomita większość potencjalnych kredytobiorców o tym pamięta, dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego stara się wnikliwie przejrzeć bankowe oferty kredytowe, przeanalizować je i wybrać tę najkorzystniejszą. Niestety, nawet najbardziej profesjonalny ekspert kredytowy, tak po stronie kredytodawcy, jak i kredytobiorcy, nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć przyszłości, a tym bardziej zmian, jakie mogą zajść na rynkach finansowych w zależności od przyspieszenia, lub zwolnienia gospodarki i związanego z tym wzrostu lub obniżenia PKB i uzależnionych od tego podstawowego wskaźnika, innych – decydujących o wysokości stóp procentowych, marż, opłat i prowizji bankowych, które określają wysokość kosztów kredytu hipotecznego, z których wynika miesięczna rata spłaty kredytu hipotecznego.

To właśnie ze względu na ograniczone możliwości precyzyjnego przewidzenia wszystkich procesów gospodarczych, podstawowe wskaźniki, jak WIBOR i jego pochodna, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.  RRSO, oprócz oprocentowania zawiera także pozostałe koszty zaciągniętego kredytu, takie jak: prowizje, marże, inne koszty związane z uzyskaniem kredytu itp.. Dzięki temu, że RRSO zawiera wszystkie składniki oprocentowania i kosztów kredytu, potencjalny kredytobiorca, poszukujący wśród ofert kredytowych najkorzystniejszego kredytu hipotecznego, nie musi porównywać poszczególnych jego składników. 

Ponieważ WIBOR I RRSO są wartościami zmiennymi w różnych okresach czasu, wpływają na zróżnicowanie kosztów kredytów hipotecznych oferowanych przez poszczególne banki, a to sprawia, że miesięczna rata spłaty kredytu o porównywalnej wysokości może być wyższa lub niższa.

Co to jest kredyt refinansowy?

To te różnice skłaniają kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny, do poszukiwań korzystniejszego niż w banku, który dotychczasowego kredytu udzielił, kredytu refinansowego w innych bankach. Dzięki znalezieniu odpowiedniej oferty i refinansowaniu kredytu hipotecznego, kredytobiorca może zyskać na obniżonej w stosunku do dotychczasowej, miesięcznej racie spłaty kredytu, przez obniżenie RRSO; może też zyskać dodatkowe środki pieniężne; uzyskać w nowym banku lepsze od dotychczasowych warunki spłaty kredytu hipotecznego, na przykład przez obniżenie składki ubezpieczenia kredytu lub wydłużeniu okresu spłaty kredytu, a tym samym zmniejszenie miesięcznej raty kredytu.

Procedura przeniesienia, czyli refinansowania kredytu hipotecznego, polega na spłaceniu pozostałej do spłacenia należności kredytowej przez nowego kredytodawcę, dotychczasowemu. Powinna ona być jednak poprzedzona wnikliwym rozpatrzeniem wszystkich aspektów tej operacji finansowej. Wprawdzie bank – kredytodawca nie wykaże najprawdopodobniej dużej gotowości do renegocjowania umowy na podstawie, której udzielił kredytu hipotecznego, jednak warto o to zapytać, gdyż są przypadki zmian warunków spłaty kredytu na korzystniejsze dla kredytobiorcy, a pozostanie klientem dotychczasowego banku może uchronić kredytobiorcę przed koniecznością wszczęcia żmudnych procedur zdobywania dokumentów, na podstawie, których nowy bank, rozpatrujący wniosek kredytowy będzie musiał ustalić zdolność kredytową i historię kredytową.