Chociaż, gdy powstaje zamysł zakupu własnego mieszkania i związany z nim problem skąd wziąć na to środki, pierwszym rodzącym się pomysłem jest kredyty hipoteczny, to jednak są szczególne sytuacje, które mogą skłonić potencjalnego kredytodawcę do złożenia w banku wniosku kredytowego o kredyt gotówkowy.

Zakup mieszkania lub innej nieruchomości to konieczność wyłożenia wysokich środków, których zdecydowana większość chętnych na wejście w posiadanie własnego lokum po prostu nie ma. Stąd wielkie i wciąż rosnące zapotrzebowanie na kredyty bankowe. Wysokość potrzebnych środków i związana z tym konieczność rozłożenia spłaty kredytu na długi okres, nasuwa myśl o kredycie hipotecznym, to jest takim, kiedy wierzyciel – bank kredytodawca – zabezpiecza swoją wierzytelność hipoteką nałożoną na nabywaną nieruchomość. Z definicji kredytu hipotecznego wynika, że każdy udzielający go bank, szczególnie uważnie sprawdza zdolność kredytową występującego z wnioskiem kredytowym klienta. Procedura związana ze zgromadzeniem dokumentów, których zażąda bank do ustalenia nie tylko zdolności kredytowej, ale i tzw. scoringu kredytowego, czyli punktacji, na podstawie, której bank podejmuje ostateczną decyzję przyznającą bądź odmawiającą udzielenia kredytu hipotecznego jest dosyć żmudna. Oprócz danych niezbędnych do ustalenia na podstawie wskaźnika DTI zdolności kredytowej, potencjalny kredytobiorca musi mieć jeszcze dobrą historie kredytową, która musi znaleźć potwierdzenie w rejestrze BIK – Biura Informacji Kredytowej, a także wkład własny, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może wynosić do 20% wartości nabywanej nieruchomości.

Większości tych trudności może uniknąć potencjalny kredytobiorca, gdy zdecyduje się na złożenie w banku wniosku kredytowego na kredyt gotówkowy.

Kiedy warto wziąć kredyt gotówkowy na zakup mieszkania lub innej nieruchomości?

Kredyt gotówkowy ma swoje zalety, największą z nich jest prawdopodobnie bardzo uproszczona w stosunku do kredytu hipotecznego procedura towarzysząca złożeniu w wybranym banku wniosku kredytowego. Wprawdzie żaden bank nie zrezygnuje ze sprawdzenia zdolności kredytowej i historii kredytowej potencjalnego kredytodawcy, ale na pewno nie zażąda od niego posiadania wkładu własnego, który jest jednym z trzech podstawowych warunków uzyskania kredytu hipotecznego. 

Kredyt gotówkowy charakteryzuje się też tym, że kredytobiorca, który spełnia wszystkie wymogi, może go otrzymać z marszu, często nawet tego samego dnia, w którym złożył wniosek kredytowy. Ta możliwość jest szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia kredytobiorcy, gdy okoliczności wymagają dokonania szybkiej wpłaty, np. gdy tę samą rzecz chcą nabyć inni klienci, jak to ma miejsce w przypadku licytacji komorniczych.

Kredyt gotówkowy jednak w odróżnieniu od kredytu hipotecznego, może się okazać droższy, ponieważ banki nie są tak skłonne do obniżania swoich marż i prowizji, jak w przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego. Zazwyczaj też, ze względu na krótszy okres spłaty zobowiązania kredytowego, wyższa jest miesięczna rata spłaty kredytu, co z kolei wymaga lepszej zdolności kredytowej, niż, gdy chodzi o kredyt hipoteczny. Podsumowując, kredyt gotówkowy jest wskazany, gdy suma kredytu może być niższa, a kredtobirca ma wysoką zdolność kredytową.