Wielką i niepodważalną zaletą kredytu hipotecznego jest, że umożliwia on wielu ludziom zrealizowanie jednego z najważniejszych ludzkich marzeń – posiadanie własnego lokum. Realizacja tego marzenia staje się pilną potrzebą, zwłaszcza, gdy zakłada się rodzinę. Jeśli, jak to jest w zdecydowanej większości przypadków, tej wielkiej potrzeby, jaką jest posiadanie własnego mieszkania nie można zaspokoić z własnych zaoszczędzonych środków, wtedy jedynym sposobem na ich zdobycie jest kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Mieszkanie to dobro, które zawsze należało i jeszcze długo będzie należeć do najdroższych potrzeb człowieka. Z tego wynika, że kredyt hipoteczny na zakup mieszkania musi opiewać na wysoką kwotę, a to z kolei wywołuje konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłacania zobowiązanie kredytowego. Niektórzy żartują nawet, że niejeden kredytobiorca wiąże się z zaciągniętym kredytem hipotecznym na dłużej niż będzie trwał zawarty związek, który wywołał konieczność zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny. Ten żart pokazuje, jak trudna do przewidzenia jest przyszłość. Nikt nie potrafi precyzyjnie przewidzieć, czy na przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat spłacania kredytu hipotecznego, nie zajdą w życiu kredytobiorcy sytuacje, które mogą spowodować zakłócenia w regularnym spłacaniu rat kredytowych. Regularne spłacanie rat kredytowych tworzy dobrą historię kredytową – jeden z podstawowych, obok zdolności kredytowej warunków udzielenia każdego rodzaju kredytu przez każdy bank. W interesie każdego kredytobiorcy jest dbanie o dobrą zdolność i historię kredytową.

Kredyt refinansowy, jako pomoc w podtrzymaniu dobrej historii kredytowej.

Każdy kredytobiorca wie, że każda jego operacja finansowa związana z kredytem, jest skrzętnie notowana przez Biuro Informacji Kredytowej BIK. To z tych rejestrów czerpie wiedzę o swoim kliencie bank rozpatrujący wniosek kredytowy zanim podejmie pozytywną, bądź odmowną decyzję o przyznaniu kredytu. Każdy kredytobiorca powinien też wiedzieć, że nawet w chwili, gdy przeżywa niechciane i nieprzewidziane kłopoty, np. związane z utratą, lub zmianą pracy, chorobą swoją, bądź członka rodziny itp., ma parę możliwości uniknięcia pogorszenia historii kredytowej. Ale te same sposoby może zastosować także wtedy, gdy wie, że może poprawić zawarte w umowie kredytowej warunki spłaty kredytu hipotecznego przez obniżenie miesięcznej raty spłaty kredytu, lub skorzystanie z możliwości obniżenia kosztu spłacanego kredytu hipotecznego.

Jednym z tych sposobów jest możliwość refinansowania kredytu hipotecznego, czyli przeniesienia go do innego banku. Polega to na tym, że po ustaleniu, na podstawie rankingów i ofert kredytowych różnych banków, w którym banku kredytobiorca uzyska lepsze warunki spłaty, zwraca się on do dotychczasowego banku z prośbą o przeniesienie pozostałej do spłacenia kwoty kredytu hipotecznego do wskazanego banku. Praktyka pokazuje, że banki nie widzą przeszkód w przenoszeniu się klienta do innego banku.

Przez refinansowanie kredytu hipotecznego, można też uzyskać konsolidację rożnych kredytów, co zapewnia łatwiejszą formę spłacania, a często także obniżenie miesięcznej raty kredytowej.

Poprzez refinansowanie kredytu hipotecznego kredytobiorca może też zapewnić sobie szybszą spłatę kredytu.