Po wybraniu z prospektu informacyjnego odpowiedniej oferty i wnikliwym sprawdzeniu wszystkich informacji o deweloperze, które jest obowiązany udostępnić na podstawie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego; oraz podpisaniu umowy deweloperskiej, potencjalny nabywca mieszkania może przystąpić do pozyskiwania źródeł sfinansowania zakupu, wśród których najczęściej stosowanym jest kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Odpowiadające na stale rosnący popyt na mieszkania z rynku pierwotnego, czyli głównie deweloperskie banki, występują z bogatą ofertą kredytów hipotecznych, co jest związane z pewnym zabezpieczeniem ich wierzytelności, jakim jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nabywanej nieruchomości.

Samo zabezpieczenie wierzytelności banku hipoteką ustanowioną na nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji kupna mieszkania deweloperskiego, nie wystarczy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego potencjalnego kredytobiorcy. Żeby taki kredyt na zakup mieszkania deweloperskiego otrzymać, potencjalny kredytobiorca musi spełnić szereg kryteriów, po rozpatrzeniu, których bank podejmie odpowiednią decyzję, co do złożonego wniosku kredytowego.

Jakie kryteria musi spełniać kredytobiorca ubiegający się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu deweloperskiego?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że choć kryteria, które rozpatrywane przez banki są wszędzie takie same, to jednak występują różnice w ocenie tych kryteriów, które wynikają z różnic wewnętrznie uregulowanych procedur przyznawania kredytów w poszczególnych bankach. Dlatego ważne jest, żeby poszukujący kredytu na zakup mieszkania klient skorzystał z dostępnych w Internecie przeglądarek bankowych ofert kredytowych i zapoznał się z wymogami, jakie te banki stawiają w celu znalezienia oferty najbardziej dla siebie odpowiedniej. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu przypomnieć, że sprawdzający historię kredytową klienta bank, może nieprzychylnie ocenić fakt złożenia wniosku kredytowego w zbyt dużej liczbie banków, traktując to, jako obniżenie jego wiarygodności. Jednak optymalne jest złożenie wniosków kredytowych w trzech bankach, oferujących najlepsze z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy warunki udzielenia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania deweloperskiego.

Podstawowym, obok wspomnianej historii kredytowej wymogiem banku będzie zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Zdolność kredytowa jest to różnica między dochodami kredytobiorcy, a jego kosztami stałymi, do których zaliczone zostaną m.in. raty spłacanych przez klienta innych kredytów oraz wszystkie zobowiązania stałe, jakie na nim ciążą. Żeby ustalić zdolność kredytową każdy bank zażąda dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie i wysokość uzyskiwanych dochodów. Będzie chciał też móc stwierdzić, jakie szanse ma na utrzymanie lub podwyższenie zdolności kredytowej kredytobiorca.

Ponadto każdy bez wyjątku bank będzie chciał poznać historię kredytową klienta. Posłuży mu do tego rejestr Biura Informacji Kredytowej, a także inne rejestry dłużników, w których figurowanie znacznie obniża scoring, czyli punktację, jaką sporządza bank do rozpatrzenia wniosku kredytowego.

Kolejnym ważnym elementem jest posiadanie przez kredytobiorcę obligatoryjnego wkładu własnego, który zgodnie z prawem powinien wynosić 20% wartości nabywanej nieruchomości. I w tym przypadku warto wnikliwie poszukać w ofercie kredytowej banków możliwości złagodzenia wymogu posiadania wkładu własnego.