Analizy rynku nieruchomości pokazują jednoznacznie, że Polacy wciąż preferują mieszkanie we własnym, a nie w wynajmowanym lokum. Nikt nie potrafi przewidzieć, jak długo taka tendencja będzie się utrzymywała, jednak ważne jest, że wobec utrzymującego się popytu na kredyty na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, banki nie tylko nie ograniczają, ale wciąż poszerzają ofertę kredytową, zwłaszcza na kredyty hipoteczne, które od innych kredytów długookresowych różnią się sposobem zabezpieczenia przez bank – kredytodawcę swoich wierzytelności w postaci hipoteki zabezpieczającej prawo wierzyciela do dochodzenia swojej wierzytelności z wartości kredytowanej nieruchomości. Kryteria, którym musi odpowiadać każdy potencjalny kredytobiorca ubiegający się o kredyt na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, są podobne w przypadkach, gdy chodzi o kredyt hipoteczny, jak i kredyt mieszkaniowy, zabezpieczony inaczej niż hipoteką ustanowioną na nieruchomość będącą przedmiotem transakcji. Takie same kryteria przyznawania kredytu na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, będą obowiązywały bez względu na to, czy transakcja dotyczy mieszkania, domu lub innej nieruchomości z rynku pierwotnego, co w praktyce oznacza mieszkanie deweloperskie, czy też z rynku wtórnego.

Konkurujące z sobą o pozyskiwanie potencjalnych kredytobiorców banki, starają się zainteresować ich własnymi, wynikającymi z wewnętrznych uregulowań każdego banku korzystnymi propozycjami, wynikającymi m.in. z obniżenia oprocentowania, albo obniżenia, a nawet zrezygnowania z prowizji bankowej, a także wydłużenia okresu spłaty kredytu, co wpływa na wysokość miesięcznych rat spłaty kredytu. Banki różnią się też między sobą podejściem do obowiązującego każdego potencjalnego kredytobiorcę ubiegającego się o kredyt na mieszkanie, dom lub inną nieruchomość, tzw. wkładu własnego, który zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wynosi 20% wartości nabywanej nieruchomości. Z tej międzybankowej konkurencji wynika potrzeba wnikliwego rozeznania się w ofertach kredytowych w celu znalezienia najbardziej odpowiadającej potencjalnemu kredytobiorcy. Nie trzeba zapewniać, że najlepsze rozeznanie w bogactwie ofertowym mają eksperci kredytowi, którzy potrafią wskazać bank w zależności od spełnianych przez kredytobiorcę kryteriów warunkujących udzielenie kredytu na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości

Trzy podstawowe warunki udzielenia kredytu na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Bez względu na różnice w kryteriach udzielania kredytu, wszystkie banki, w których potencjalny kredytobiorca zechce złożyć wniosek kredytowy, zanim przystąpią do szczegółowego rozpatrywania go, sprawdzą czy klient spełnia trzy podstawowe wymogi:

a/ czy posiada zdolność kredytową; b/ jaką ma historię kredytową; c/ jaki ma wkład własny.

Dopiero wtedy, gdy z kalkulacji zdolności kredytowej wynika, że potencjalny kredytobiorca będzie mógł spłacać regularnie raty kredytowe, co w praktyce oznacza, że po odjęciu od uzyskiwanych dochodów, kosztów stałych i raty kredytu, zostanie mu „na życie” połowa tych dochodów; a także, gdy posiada dobrą historię kredytową, czyli nie ma żadnych długów ani niespłaconych zobowiązań finansowych, oraz po określeniu wysokości wkładu własnego, jakim dysponuje kredytobiorca, bank przystąpi do rozpatrzenia wniosku kredytowego na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości.