Gdyby komuś przyszedł do głowy pomysł, żeby przedstawić zespół zagadnień związanych z procedurą kredytową w porządku alfabetycznym, to musiałby zacząć swoją narrację od końca, czyli od Z – jak zdolność kredytowa.

Zdolność kredytowa jest pierwszym i podstawowym elementem całej procedury kredytowej, jednakowo ważnej dla każdego banku – kredytodawcy, jak i ubiegającego się o kredyt, potencjalnego kredytobiorcy. Można nawet powiedzieć, że żaden klient poszukujący kredytu w bankach, czy innych instytucjach finansowo-kredytowych, nie ma szans stać się kredytobiorcą, jeśli nie będzie mógł wykazać, że ma odpowiednią zdolność kredytową.

Trzeba też pamiętać, że choć zdolność kredytowa jest podstawowym i najważniejszym kryterium, jakie w pierwszej kolejności zechce zbadać każdy kredytodawca jeszcze przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku kredytowego, to nie jedynym. Drugim równie ważnym kryterium przyznania kredytu lub odrzucenia wniosku kredytowego, jest dobra historia kredytowa.

Tym razem zaczniemy jednak od początku, czyli od Z – jak zdolność kredytowa.

Najprościej rzecz ujmując, zdolność kredytowa wynika z różnicy między dochodami potencjalnego kredytobiorcy, a jego stałymi wydatkami. Wydawać by się mogło, że nic prostszego, jak podsumować swoje dochody, odjąć od ich sumy sumę stałych wydatków, czyli takich jak czynsze oraz inne stałe opłaty i w przypadku, gdy bilans wychodzi na plus, udać się do najbliższego banku z wnioskiem kredytowym. Z grubsza tak rzeczywiście jest, jednak doświadczenie uczy, że droga do stania się kredytobiorcą jest tak naprawdę trochę dłuższa i bardziej skomplikowana, bowiem zdolność kredytowa, zdolności kredytowej, nie tylko może być nierówna, ale także inaczej rozpatrywana przez bank, który ma kredytu udzielić i to często niezależnie od wysokości kredytu, o jaki ubiega się potencjalny kredytobiorca.

Czy do właściwego obliczenia zdolności kredytowej wystarczy sięgnąć po dostępny w Internecie kalkulator zdolności kredytowej?

Oczywiście, odpowiedź na tak postawione pytanie, będzie na ogół pozytywna: – tak kalkulator zdolności kredytowej na pewno pomoże właściwie ocenić zdolność kredytową. Tylko, że samo prawidłowe obliczenie zdolności kredytowej na podstawie zgromadzonej dokumentacji, której na pewno zażąda każdy bank zanim przystąpi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego, wcale nie musi zagwarantować sukcesu, czyli otrzymania kredytu. Warto w tym miejscu powiedzieć, że każdy bank ma swoje wewnętrzne uregulowania, na podstawie, których stosuje własne kryteria oceniania zdolności kredytowej. I choć generalnie cała procedura rozpatrywania wniosku kredytowego sprowadza się do ustalenia, czy po potrąceniu miesięcznej raty kredytowej i zapłaceniu wszystkich kosztów stałych, kredytobiorcy pozostanie, co najmniej połowa dochodów „na życie”, to kredytodawca na pewno będzie chciał wiedzieć, na jakiej podstawie jest zatrudniony kredytobiorca. To znaczy czy podstawą uzyskiwania dochodów jest umowa o pracę, a jeśli tak to, czy jest zawarta na czas nieokreślony, czy określony i na jak długo. W przypadku, gdy ubiegającą się o kredyt jest osoba utrzymująca się z działalności własnej, bank będzie chciał wiedzieć, jak długo tę działalność prowadzi i jakie uzyskuje dochody na podstawie zeznań podatkowych.

Jeszcze inaczej jest, gdy potencjalny kredytobiorca ubiega się o wysoki kredyt długoterminowy, np. kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Każdy bank zastosuje ostrzejsze kryteria ustalenia zdolności kredytowej. Kryteria te mogą być różne, w zależności od banku rozpatrującego wniosek kredytowy. Dlatego, oprócz kalkulatora zdolności kredytowej, warto zastosować także dostępne w Internecie rankingi i porównywarki bankowych ofert kredytowych. A we wszystkich czynnościach związanych z ustaleniem zdolności kredytowej na pewno wielkim ułatwieniem będzie profesjonalna porada eksperta kredytowego.