Dla wielu kredytobiorców, szczególnie tych, którzy zaczynają mieć kłopoty z harmonijnym spłacaniem zaciągniętych kredytów i są tuż przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia, albo już w nią wpadli, możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego jawi się, jak tratwa ratunkowa. I w wielu przypadkach tak w istocie jest. 

Kredyt konsolidacyjny przede wszystkim pomaga uporządkować budżet kredytobiorcy, a to sprawia, że zadłużona osoba lepiej „widzi” swoją faktyczną sytuację, co pozwala jej wyzbyć się stresu i frustracji i spokojnie zabrać się do wychodzenia z kłopotów. Rzetelne sporządzenie, co jakiś czas bilansu zysków i strat jest zalecane nie tylko przez ekspertów finansowych, ale także – i to bardzo często – przez psychologów i psychoterapeutów, gdyż zabagnione sprawy finansowe są częstą przyczyną wielu chorób.

Najczęściej, po uporządkowaniu wszystkich, zaciągniętych w różnych bankach i instytucjach pożyczkowych kredytów różnych kategorii – od kredytów gotówkowych, także tych zaciągniętych na kartach kredytowych, lub w formie limitu kredytowego na koncie; po kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości – okazuje się, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna, jak to sobie wyobraża zadłużona osoba w czasie bezsennych nocy.

Następnym krokiem po uporządkowaniu wszystkich obciążających dłużnika kredytów i pożyczek, powinno być poszukanie banku skłonnego udzielić kredytu konsolidacyjnego, czyli takiego, który skonsoliduje wszystkie raty kredytowe, często w różnych bankach i firmach pożyczkowych, w jedną miesięczną ratę. Kredyt konsolidacyjny, nie tylko ułatwia lepsze rozeznanie we własnych zobowiązaniach kredytowo-pożyczkowych, ale może też poprawić sytuację finansową dłużnika, gdyż często bywa tak, że rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa od sumy wszystkich spłacanych dotychczas rat kredytowych. 

Dzieje się tak, oczywiście, nie dlatego, że bank-kredytodawca kredytu konsolidacyjnego będzie spłacał jakąkolwiek część kredytu za kredytobiorcę, lecz dlatego, że może wydłużyć okres spłacania kredytu. Dłuższy okres spłaty zaś, wprawdzie powoduje, że miesięczne raty będą niższe, ale za to zwiększą się koszty spłacanego kredytu, co powoduje, że suma spłaconego kredytu konsolidacyjnego może być wyższa od sumy wszystkich skonsolidowanych kredytów.

Mimo to jednak, opłacalność kredytu konsolidacyjnego w większości przypadków jest oczywista, bo może radykalnie poprawić zdolność kredytową kredytobiorcy i wybawić go z wielu niechcianych kłopotów, wynikających z zakłócenia regularności spłat. Ponadto kredyt konsolidacyjny daje możliwość uzyskania przez kredytobiorcę potrzebnych mu środków finansowych, które może wydać bez konieczności określenia celu tych wydatków.

Jest też sposób na uniknięcie strat związanych z podniesieniem kosztów kredytu konsolidacyjnego.

Tym sposobem jest zastosowanie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, która w art. 48 daje możliwość kredytobiorcy wcześniejszego spłacenia każdego kredytu konsumenckiego, a więc takiego, który nie jest przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej i nie przekracza kwoty 255.550,-. Z przepisów tej ustawy wynika, że żaden kredytodawca nie może odmówić kredytobiorcy wcześniejszego spłacenia jego zobowiązania. Jednak kredytodawca może, zgodnie z umową kredytową, pobrać należną mu prowizję w wysokości w tej umowie określonej. Dlatego wszyscy eksperci kredytowi zalecają wnikliwe zapoznawanie się z warunkami umowy kredytowej przed jej zawarciem.

Potrzebujesz kredyt hipoteczny w woj. Lubuskim? Sprawdź eksperta kredytowego w swojej okolicy: