Jedną z wielkich zalet wolnego rynku, jest konkurencja. Konkurencja sprawia, że podmioty gospodarcze muszą bardziej zabiegać o klientów i robią to na wiele różnych sposobów. Jednym z tych sposobów jest obniżanie cen produktów. Banki też podlegają presji wywieranej przez konkurencję, na czym dość często mogą skorzystać kredytobiorcy.

Dlatego pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać potencjalny kredytobiorca, poszukujący kredytu gotówkowego na realizację swoich celów, powinno być przejrzenie rankingu ofert bankowych dostępnego w Internecie i w biurze każdego doradcy kredytowego. Samodzielnie lub przy pomocy doradcy, potencjalny kredytobiorca znajdzie na pewno bank, którego oferta wyda mu się najatrakcyjniejsza, albo pod względem stosunkowo niższych niż gdzie indziej kosztów kredytu, albo łatwiejszej dostępności lub atrakcyjniejszych okresów spłat zaciągniętego kredytu.

Z czego wynikają różnice w atrakcyjności ofert kredytowych poszczególnych banków?

Każdy bank prowadzi własną politykę kredytową i stosuje własne, wynikające z wewnętrznych ustaleń kryteria udzielenia lub odmowy udzielenia kredytu. Jedne banki stawiają na ilość udzielonych kredytów, a inne wysokość sumy kredytowej. Stąd różnice, jakie przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych występują między bankami. Oczywiście, każdy bank przystępując do rozpatrzenia wniosku kredytowego, zapyta na początek o zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy oraz o jego historię kredytową. I już na tym etapie występują wspomniane różnice między bankami. Jedne banki będą skłonne nieco łaskawszym okiem patrzeć na zdolność kredytową klienta, inne mogą zaproponować korzystniejsze oprocentowanie kredytu, przez obniżenie prowizji i opłat, jeszcze inne proponują korzystniejszy z punktu widzenia kredytobiorcy termin spłaty kredytu.

Gdy kredytobiorca chce zmienić kredytodawcę.

Nieustanna walka o klienta, czyli w przypadku banków – kredytobiorcę, powoduje, że banki starają się dostosowywać swoje oczekiwania do istniejących w danych chwilach warunków. Dlatego warto śledzić na bieżąco zmiany, jakie wprowadzają do swoich ofert kredytowych poszczególne banki, nawet wtedy, kredytobiorca jest już zadłużony w innym banku, gdyż zawsze istnieje możliwość poprawienia swojej sytuacji finansowej albo poprzez refinansowanie kredytu, bądź kredytów, albo ich konsolidację.

Refinansowanie kredytu polega na zmianie warunków spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu przez zastosowanie przez bank niższych marż, prowizji i opłat oraz zmniejszenie wysokości miesięcznych rat spłaty kredytu. Czasami kredyt refinansowy można uzyskać w banku, który udzielił kredytu, jaki ma być refinansowany. Jednak częściej jest tak, że kredytobiorca znajduje lepsze warunki spłaty w innym banku, dlatego występuje do swojego dotychczasowego kredytobiorcy o umożliwienie mu refinansowania kredytu przez inny bank. 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o refinansowaniu kredytu, warto jednak ponownie przejrzeć warunki umowy kredytowej. Może z niej, bowiem wynikać, że bank nie zmniejszy swojego oprocentowania w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu. Wtedy opłacalność refinansowania kredytu może być mniejsza od oczekiwanej, albo spowodować, że refinansowanie stanie się nieopłacalne.

Warto też wiedzieć, że wybrany przez kredytobiorcę bank, który miałby zrefinansować kredyt, na pewno będzie chciał sprawdzić aktualną zdolność kredytową kredytobiorcy i w przypadku jej pogorszenia odmówić refinansowania kredytu. Jednak najczęściej refinansowanie kredytu przynosi klientowi korzyść w postaci zmniejszonych kosztów kredytowych, obniżenia rat kredytowych lub wyznaczenia korzystniejszego okresu spłat kredytu.

Potrzebujesz kredyt hipoteczny w woj. Dolnośląskim? Sprawdź eksperta kredytowego w swojej okolicy: