Banki, jak wiadomo, żyją dzięki udzielaniu kredytów. Wszyscy dorośli ludzie mają jakieś kontakty z bankami – jedni. Najsilniejsze związki z bankami maja klienci, którzy mają potrzeby wymagające zaciągnięcia kredytów. Bank zawsze chętnie rozpatrzy każdy wniosek kredytowy potencjalnego kredytobiorcy i będzie to robił tak, żeby kredytu udzielić, skoro z udzielania kredytów żyje. To jednak wcale nie znaczy, że każdy klient, który złoży wniosek kredytowy na którykolwiek rodzaj kredytu, może mieć pewność, że taki kredyt otrzyma, bo bank to instytucja, która zawsze ma na uwadze przede wszystkim własny interes i zanim pożyczy pieniądze musi mieć pewność, że je odzyska wraz z odsetkami. Dlatego pierwszą czynnością, jaką wykona bank rozpatrujący wniosek kredytowy, jest sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Dobra zdolność kredytowa kredytobiorcy i jego zadowalająca historia kredytowa są często wystarczającymi kryteriami do udzielenia kredytu. Jednak, zwłaszcza wtedy, gdy kredyt opiewa na wysoką kwotę, bank żąda od klienta przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń, gwarantujących mu zwrot tego kredytu.

Jedną z dodatkowych form zabezpieczenia spłacalności kredytu jest poręczenie (żyrowanie).

Poręczenie kredytu polega na tym, że poręczyciel (żyrant) zobowiązuje się wziąć na siebie spłacanie kredytu, gdy kredytobiorca z takich czy innych powodów utraci zdolność kredytową i przestanie wywiązywać się z wynikającego z umowy kredytowej obowiązku regularnego spłacania kredytu.

Poręczycielem (żyrantem) może zostać praktycznie każdy, kto może udokumentować przed bankiem-kredytodawcą odpowiednią zdolność kredytową oraz dobrą historię kredytową, poświadczoną przez Biuro Informacji Kredytowej i zgodzi się podpisać umowę z bankiem, w której zobowiąże się do przyjęcia na siebie w razie potrzeby, obowiązku spłacenia kredytu. Sytuację prawną poręczyciela reguluje Kodeks Cywilny (art. 876 – 887). Z możliwości żyrowania kredytu jest wyłączona osoba pozostająca we wspólnocie majątkowej z kredytobiorcą. Oznacza to, że współmałżonek kredytobiorcy, nawet, gdy posiada bardzo dobrą zdolność i historię kredytową, nie może zostać żyrantem kredytobiorcy. Jeśli jednak małżonkowie mają rozdzielność majątkową, będą mogli żyrować kredyty jednego z nich.

Fakt udzielenia poręczenia, nie pozbawia rzecz jasna samego poręczyciela możliwości zaciągnięcia kredytu dla siebie. Jednak bank rozpatrujący wniosek kredytowy potencjalnego kredytobiorcy uzna fakt żyrowania kredytu innemu kredytobiorcy, jako pogorszenie zdolności kredytowej.

Niewypłacalność kredytobiorcy wywołuje, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i umowy poręczenia, że poręczyciel będzie musiał wziąć na siebie obowiązek dalszego spłacania kredytu. Dzieje się tak także w razie śmierci kredytobiorcy i warto przy tym pamiętać, że w przypadku śmierci poręczyciela, wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich wierzytelności także od spadkobierców poręczyciela.

Dlatego jest niezwykle ważne, żeby potencjalny poręczyciel (żyrant) dokładnie przemyślał wszelkie ewentualności, zanim zgodzi się udzielić poręczenia.

Przede wszystkim ważne jest wnikliwe zapoznanie się z warunkami umowy kredytowej mającej być przedmiotem poręczenia. Poręczyciel musi znać termin spłacania oraz wysokość rat kredytowych. Dotyczy to każdego rodzaju kredytu, który poręczyciel zgodził się żyrować, czy to będzie kredyt konsolidacyjny, gotówkowy, czy hipoteczny. Ważne jest tż to, że po podpisaniu zgody na poręczenie kredytu, żyrant nie ma żadnej możliwości wycofania się z poręczenia. Jedyną możliwością pozbycia się zobowiązania do poręczenia jest zgoda kredytobiorcy, a przede wszystkim zgoda banku-kredytodawcy. 

Wycofanie poręczyciela za zgodą kredytodawcy jest możliwe, gdy kredytobiorca spłaca swój dług regularnie, bez zakłóceń i spłacił w ten sposób większą cześć zobowiązania. Jednak bank zanim zgodzi się na wycofanie żyranta, jako zabezpieczenie kredytu, będzie sugerował kredytobiorcy, żeby do swojej umowy kredytowej przywołał innego poręczyciela.

Potrzebujesz kredyt hipoteczny w woj. Wielkopolskim? Sprawdź eksperta kredytowego w swojej okolicy: